voľné pracovné miesta

Lekár so špecializáciou v odbore psychiatria, úrazová chirurgia, urgentná medicína, FRO, TaPCH

SVET ZDRAVIA, A. S. – Trebišov, Košický kraj – Description: Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť – zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu; Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení; Vykonáva diagnosticko-liečebnú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami s cieľmi príslušného medicínskeho odboru; podpora vzdelávania a individuálneho rozvoja… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky