voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista (urgentný príjem)

SVET ZDRAVIA, A. S. – Trebišov, Košický kraj – Description: Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku. Vykonáva diagnosticko-liečebnú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami s cieľmi príslušného medicínskeho odboru. Komplexne zabezpečuje prevádzku a chod oddelenia urgentného príjmu. Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení. podpora vzdelávania a individuálneho rozvoja účasť na odborných konferenciách a seminároch… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky