voľné pracovné miesta

Manažérka dennej zmeny na oddelení psychiatrie – Nemocnica Trebišov

ProCare – Trebišov, Košický kraj – Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – prácu v súlade so štandardizovanými ošetrovateľskými postupmi, zabezpečenie ich auditu, podieľanie sa na tvorbe a revízií štandardov – spoluprácu s vedúcou sestrou pri zavádzaní nových ošetrovateľských postupov a metód – v neprítomnosti vedúcej sestry organizáciu, riadenie a kontrolu činnosti ošetrovateľského tímu – spoluprácu s vedúcou sestrou pri kontrole potreby a spotreby liekov, odpis liekov, ŠZM, MTZ, hospodárenie s nimi a vykonávanie inventúrnych súpisov, správne uloženie, evidenciu a expiráciu liečiv – realizáciu a kontrolu ošetrovateľskej dokumentácie v súlade s odborným usmernením MZ SR – vytváranie podmienok na tímovú spoluprácu, motiváciu zamestnancov ku kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, monitorovanie dodržiavan… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky