voľné pracovné miesta

Psychológ – Nemocnica Trebišov

ProCare Svet zdravia – Trebišov, Košický kraj – Description: – prácu klinického psychológa pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny a psychológie zdravia – komplexné zabezpečovanie úloh v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie a poradenskej činnosti o psychicky chorých po získaní špecializácie v príslušnom úseku činností – vykonávanie psychologických vyšetrení a liečbu detí a dospelých, spolupracuje s ďalšími odborníkmi v odbore, ako aj so zdravotníckymi pracovníkmi iných špecializácií v súlade s koncepciou odboru klinickej psychológie a zameraním ZZ v ktorom pôsobí… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky