voľné pracovné miesta

Rádiologický technik

SVET ZDRAVIA, A. S. – Trebišov, Košický kraj – Description: Na základe indikácie lekára samostatne vykonáva skiagrafické vyšetrenia (sumačné, zväčšené a cielené snímky Podľa pokynov lekára samostatne vykonáva skiagrafické vyšetrenia natívne a s použitím kontrastných látok (i. v. urografie, fistulofrafie, peroperačné cholangiografie a iné) Vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostickej skiagrafií Vykonáva vyšetrenia na pracovisku počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie, nukleárnej medicíne Aplikuje základné ožarovacie techniky a gamagrafické techniky meria a sleduje fyziologické funkcie osoby dodržiava predpisy radiačnej ochrany spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej radiačnej nehody robí kalibračné merania ožarovačov edukuje osobu v súvislosti s diagnostickými postupmi a liečebnými postupmi v rádiológií… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky