voľné pracovné miesta

Referent pre verejné obstarávanie

Trebišov, Košický kraj – Referent pre verejné obstarávanie Názov spoločnosti: Mesto Trebišov Text inzerátu: Náplň práce: Výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania. Predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní. Príprava zadaných jednotlivých zákaziek. Komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska. Vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu. Vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní. Zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi. Vypracovanie smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania. Príprava podkladov k zasadnutiam MsZ. Vedenie objednávkového s… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky