voľné pracovné miesta

Referent pre verejné obstarávanie

Trebišov, Košický kraj – Referent pre verejné obstarávanie Názov spoločnosti: Mesto Trebišov Text inzerátu: Náplň práce: – Výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania – Predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní – Príprava zadaných jednotlivých zákaziek – Komplexná realizácia zadaných zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska – Vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu – Vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní – Sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní – Zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi – Vypracovanie smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania – Príprava podkladov k zasadnutiam MsZ – Vedenie objed… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky