voľné pracovné miesta

Samostatná pracovníčka administratívnej agendy

Trebišov, Košický kraj – Samostatná pracovníčka administratívnej agendy Ponúkaný plat: 950 € za mesiac Názov spoločnosti: Zemepan, s.r.o. Text inzerátu: Náplň práce: Komunikuje s externým prostredím, eviduje a vybavuje firemnú korešpondenciu a telefonické hovory. Zhotovuje zápisy z porád, stretnutí a rokovaní. Pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Napomáha pri príprave faktúr. Zodpovedá za analýzy, kontroling a návrhy nápravných opatrení. Vypracováva finančné analýzy, hodnotí výkonnosť organizácie na základe výkonových ukazovateľov. Pripravuje rozpočty, finančné plány, navrhuje ekonomické ciele hospodárskeho plánu organizácie. Hodnotí plneni… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky