voľné pracovné miesta

Terénny sociálny pracovník – TSP

Trebišov, Košický kraj – Terénny sociálny pracovník – TSP Ponúkaný plat: 899,29 € za mesiac Názov spoločnosti: Obec Boťany Text inzerátu: Náplň práce: Rámcový popis pracovných činností TSP:  aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;  poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úro… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok

Zobraziť detail pracovnej ponuky